Działając w imieniu – Usługa noclegowo – gastronomiczna

Projekt „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej informuję że do realizacji zadania pn. Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych dla uczestników projektu ,,INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. została wybrana oferta: 

FTU JURKOWSKI PENSJONAT ***

Rozalia Jurkowska 

os. Równie 1

34-452 Ochotnica Dolna

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty, które spełniały wymagania zapytania ofertowego. W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gops-lipnicawielka.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria tj.: kryterium: 

cena usługi brutto – 85 pkt.

kategoria obiektu – 10 pkt.

zapewnienie atrakcji integracyjnej – 5 pkt.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert 

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.FTU JURKOWSKI PENSJONAT ***Rozalia Jurkowska os. Równie 134-452 Ochotnica Dolna cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.OŚRODEK WYPOCZYNKOWY LIMBA PIOTR RZADKOSZ SPÓŁKA KOMANDYTOWAUL. KOŚNE HAMRY 15A34-520 PORONIN cena brutto: 99,28 pkt. II w kolejności
3.WOJT – BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄCHMIELENIEC 2 B /LU 730-348 KRAKÓW cena brutto: 74,18 pkt. III w kolejności

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie oferty spełniały wymagania zapytania ofertowego.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena usługi, kategoria obiektu oraz zapewnienie atrakcji integracyjnej.

W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujący podmiot:

FTU JURKOWSKI PENSJONAT ***

Rozalia Jurkowska 

os. Równie 1

34-452 Ochotnica Dolna