ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- -Organizacja i przeprowadzenie – kompleksowa usługa kursu prawa jazdy kat. „B”

Projekt „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ́ SZANSĄ NA ZMIANĘ̨” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej informuję że do realizacji zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie – kompleksowa usługa kursu prawa jazdy kat. „B” obejmująca:

  • przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. ,,B”, 
  • zapewnienie materiałów szkoleniowych, 
  • ustalenie i opłacenie badań lekarskich 
  • ustalenie i opłacenie terminu egzaminu państwowego 

dla 4 uczestników projektu: „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ́ SZANSĄ NA ZMIANĘ̨” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 została wybrana oferta:

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW „GÓRAL” WOJCIECH ŚLUSARSKI

ul. Królowej Jadwigi 29C

34-400 Nowy Targ    

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty, które spełniały wszystkie wymagania zapytania ofertowego. W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gops-lipnicawielka.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria tj.: kryterium: cena 100 pkt 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – trening Warsztaty identyfikacji i rozwijania potencjału

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW „GÓRAL” WOJCIECH ŚLUSARSKIul. Królowej Jadwigi 29C34-400 Nowy Targ cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW „ORŁOWSKI” LESZEK ORŁOWSKIul. Podhalańska 134-480 Jabłonkacena brutto: 85,19 pkt.II w kolejności

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że 2 oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujący podmiot:

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW „GÓRAL” WOJCIECH ŚLUSARSKI

ul. Królowej Jadwigi 29C

34-400 Nowy Targ