Jesteś tutaj:

Miesiąc: luty 2021

Projekt „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:

  • osoby zamieszkałe na terenie gminy Lipnica Wielka  lub pracująca na terenie Gminy Lipnica Wielka  i/lub uczącej się̨ na ternie Gminy 
  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Więcej „Rekrutacja do projektu – Edycja I”

Do góry