ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa logopedycznego

Projekt „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ́ SZANSĄ NA ZMIANĘ̨” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej informuję że do realizacji zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa logopedycznego w ramach projektu: „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ́ SZANSĄ NA ZMIANĘ̨” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zostały wybrane oferty: 

Barbara Sojka-Kidoń

34-483 Lipnica Wielka 751

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty, które spełniały wymagania zapytania ofertowego

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gops-lipnicawielka.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria tj.:

  • kryterium: cena 100 pkt

Część I – Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa logopedycznego

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.Barbara Sojka-Kidoń34-483 Lipnica Wielka 751 cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Centrum Psychoterapii i Rozwoju Równowaga Dorota TRZOPNaprawa 73734-240 Jordanówcena brutto: 85,71 pktII w kolejności
3.Gabinet LogopedycznyAnna SkupieńAsnyka 834-500 Zakopanecena brutto: 80,00 pktIII w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że oferty spełniały wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto 

W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujące podmioty:

Barbara Sojka-Kidoń

34-483 Lipnica Wielka 751