ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego

Projekt „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej informuję że do realizacji zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego w ramach projektu: „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zostały wybrane oferty: 

Część I – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych

MARCIN SZCZUKA PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Osiedle Gaj 28/11

32-540 Trzebinia

Część II – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci       

MARCIN SZCZUKA PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Osiedle Gaj 28/11

32-540 Trzebinia

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło:

  • na część I postępowania –  Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych – 2 oferty, które spełniały wymagania zapytania ofertowego
  • na część II postępowania –  Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci – 2 oferty, które spełniały wymagania zapytania ofertowego

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gops-lipnicawielka.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria dotyczące poszczególnych części tj.:

  • Część I – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych – kryterium: cena 100 pkt 
  • Część II – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci – kryterium: cena 100 pkt

Część I – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.MARCIN SZCZUKA PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNEOsiedle Gaj 28/1132-540 Trzebinia cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Karolina Witkowska FLOROsielec 1234-234 Osieleccena brutto: 75,00 pktII w kolejności

Część II – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.MARCIN SZCZUKA PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNEOsiedle Gaj 28/1132-540 Trzebinia cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Karolina Witkowska FLOROsielec 1234-234 Osieleccena brutto: 75,00 pktII w kolejności

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że oferty spełniały wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto 

W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujące podmioty:

Część I – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych

MARCIN SZCZUKA PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Osiedle Gaj 28/11

32-540 Trzebinia

Część II – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci       

MARCIN SZCZUKA PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Osiedle Gaj 28/11

32-540 Trzebinia