ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii

Projekt „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ́ SZANSĄ NA ZMIANĘ” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego –Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej informuję że do realizacji zadania pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu  „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ́ SZANSĄ NA ZMIANĘ” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.została wybrana oferta: 

MOBILNA FIZJOTERAPIA ANNA ŻÓŁTEK 

LIPNICA MAŁA 269B

34-482 LIPNICA MAŁA

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty, które spełniały wszystkie wymagania zapytania ofertowego

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gops-lipnicawielka.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria tj.: kryterium: cena 100 pkt 

Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.MOBILNA FIZJOTERAPIA ANNA ŻÓŁTEK LIPNICA MAŁA 269B34-482 LIPNICA MAŁAcena brutto: 100 pktI w kolejności
2.Autoryzowane Centrum Kompleksowej Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji Leczniczej Kompleks BeskidMajchrowicz Stanisław Sp. J.34-745 Spytkowice 135Acena brutto: 94,37 pktII w kolejności

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wpłynęły 2 oferty, które spełniała wszystkie wymagania zapytania ofertowego

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto.

W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadania wybrano następujący podmiot:

MOBILNA FIZJOTERAPIA ANNA ŻÓŁTEK 

LIPNICA MAŁA 269B

34-482 LIPNICA MAŁA