ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA -Na realizację zamówienia pn. Zakup i dostarczenie wyposażenia

Projekt „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na realizację zamówienia pn. Zakup i dostarczenie wyposażenia w postaci: 

tablicy korkowej (1sztuka), 

tablicy suchościeralnej (1 sztuka) 

zestawu akcesoriów biurowych 

w ramach projektu: „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ”.” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej. 

ZAMAWIAJĄCY:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej 

34-483 Lipnica Wielka 518;

tel. 18 263 49 90

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Zakup i dostarczenie wyposażenia na potrzeby wyposażenia Klubu Integracji Społecznej” w ramach projektu: „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej. 

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta. 

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gops-lipnicawielka.pl. 

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym.

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu przekroczenia budżetu ustalonego na realizację zadania.