ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej informuję że do realizacji zadania pn.: Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego w ramach projektu: „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 została wybrana oferta: 

MARCIN SZCZUKA PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Osiedle Gaj 28/11

32-540 Trzebinia

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły:

  • 2 oferty, które spełniały wszystkie wymagania zapytania ofertowego

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gops-lipnicawielka.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria tj.: kryterium: cena 100 pkt 

Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.MARCIN SZCZUKA PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNEOsiedle Gaj 28/1132-540 Trzebiniacena brutto: 100 pktI w kolejności
2.Karolina Witkowska FLOROsielec 9434-234 Osieleccena brutto:96,94 pktII w kolejności

Organizacja i przeprowadzenie grupowego poradnictwa psychologicznego

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.MARCIN SZCZUKA PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNEOsiedle Gaj 28/1132-540 Trzebiniacena brutto: 100 pktI w kolejności
2.Karolina Witkowska FLOROsielec 9434-234 Osieleccena brutto: 76,00 pktII w kolejności

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wpłynęły: 

  • 2 oferty, które spełniały wszystkie wymagania zapytania ofertowego

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto.

W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadania wybrano następujący podmiot:

MARCIN SZCZUKA PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Osiedle Gaj 28/11

32-540 Trzebinia