ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej

Projekt „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej informuję że do realizacji zadania pn. Wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych oraz cateringu dla uczestników projektu „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zostały wybrane oferty: 

Część 1:         ANIMALOTERAPIA Maria Osuszek, Jeżówka 43a, 32-340 Wolbrom

Część 2:         ANIMALOTERAPIA Maria Osuszek, Jeżówka 43a, 32-340 Wolbrom

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty na poszczególne części postępowania, które spełniały wymagania zapytania ofertowego. W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gops-lipnicawielka.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria dotyczące poszczególnych części tj.:

  • Część 1 – kryterium: cena 100 pkt 
  • Część 2 – kryterium: cena 100 pkt
  •  

Część 1

Wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej i cateringowej wraz z zapewnieniem materiałów szkoleniowych na warsztaty pod nazwą „Aktywne sposoby radzenia sobie ze stresem z elementami treningu Jacbsona i Schulza”

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.ANIMALOTERAPIAMaria OsuszekJeżówka 43a32-340 Wolbrom cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Dominika Jarosz PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGOul. Korabnicka 82d32-050 Skawinacena brutto: 60,41 pktII w kolejności

Część 2

Wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej i cateringowej wraz z zapewnieniem materiałów szkoleniowych na warsztaty pod nazwą” Warsztaty budowania własnego wizerunku”

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.ANIMALOTERAPIAMaria OsuszekJeżówka 43a32-340 Wolbrom cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Dominika Jarosz PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGOul. Korabnicka 82d32-050 Skawinacena brutto: 60,10 pktII w kolejności

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że oferty spełniały wymagania dotyczące wszystkich części określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujące podmioty:

Część 1: ANIMALOTERAPIA Maria Osuszek, Jeżówka 43a, 32-340 Wolbrom

Część 2: ANIMALOTERAPIA Maria Osuszek, Jeżówka 43a, 32-340 Wolbrom

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *