ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY -Zakup i dostarczenie sprzętu

Projekt „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej informuję że do realizacji zadania pn. Zakup i dostarczenie sprzętu w postaci: 

 1. Zestawu komputerowego wraz z monitorem i oprogramowaniem (1 sztuka), 
 2. Komputerów przenośnych (laptopów) (2 sztuki), 
 3. Niszczarki (1 sztuka), 
 4. Projektora (1 sztuka), 
 5. Ekranu (1 sztuka), 
 6. Ekspresu do kawy (1 sztuka) 
 7. Zestawu mebli,
 8. Tablica korkowa (1 sztuka),
 9. Tablica suchościeralna (1 sztuka),
 10. Zestaw akcesoriów biurowych,
 11. Zestaw zastawy stołowej

 w ramach projektu: „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ”.” realizowanego przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej zostały wybrane oferty: 

Część 1:         WISE DISTRIBUTION SP. Z O O., ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, 
Oddział Łódź, ul. Siewna 15, 94-250 Łódź

Część 2:         WISE DISTRIBUTION SP. Z O O., ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, 
Oddział Łódź, ul. Siewna 15, 94-250 Łódź

Część 3:         WISE DISTRIBUTION SP. Z O O., ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, 
Oddział Łódź, ul. Siewna 15, 94-250 Łódź

Część 4:         WISE DISTRIBUTION SP. Z O O., ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, 
Oddział Łódź, ul. Siewna 15, 94-250 Łódź

Część 5:         WISE DISTRIBUTION SP. Z O O., ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, 
Oddział Łódź, ul. Siewna 15, 94-250 Łódź

Część 6:         WISE DISTRIBUTION SP. Z O O., ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, 
Oddział Łódź, ul. Siewna 15, 94-250 Łódź

Część 7:         WISE DISTRIBUTION SP. Z O O., ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, 
Oddział Łódź, ul. Siewna 15, 94-250 Łódź

Część 8:         WISE DISTRIBUTION SP. Z O O., ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, 
Oddział Łódź, ul. Siewna 15, 94-250 Łódź

Część 9:         WISE DISTRIBUTION SP. Z O O., ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, 
Oddział Łódź, ul. Siewna 15, 94-250 Łódź

Część 10:       WISE DISTRIBUTION SP. Z O O., ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, 
Oddział Łódź, ul. Siewna 15, 94-250 Łódź

Część 11:       WISE DISTRIBUTION SP. Z O O., ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, 
Oddział Łódź, ul. Siewna 15, 94-250 Łódź

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta na wszystkie części postępowania, która spełniała wymagania zapytania ofertowego. W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gops-lipnicawielka.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria dotyczące poszczególnych części tj:

 • Część 1 – kryterium: cena 100 pkt 
 • Część 2 – kryterium: cena 100 pkt
 • Część 3 – kryterium: cena 100 pkt
 • Część 4 – kryterium: cena 100 pkt
 • Część 5 – kryterium: cena 100 pkt
 • Część 6 – kryterium: cena 100 pkt
 • Część 7 – kryterium: cena 100 pkt
 • Część 8 – kryterium: cena 100 pkt
 • Część 9 – kryterium: cena 100 pkt
 • Część 10 – kryterium: cena 100 pkt
 • Część 11 – kryterium: cena 100 pkt

Część 1

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – Zestaw komputerowy wraz z monitorem i oprogramowaniem (1 sztuka)

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. WISE DISTRIBUTION SP. Z O O.ul. Grabowa 2, 40-172 KatowiceOddział Łódź ul. Siewna 15, 94-250 Łódź  cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności

Część 2

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – Komputer przenośny – laptop (2 sztuki)

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. WISE DISTRIBUTION SP. Z O O.ul. Grabowa 2, 40-172 KatowiceOddział Łódź ul. Siewna 15, 94-250 Łódź  cena brutto: 100,00 pkt  I w kolejności

Część 3

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – Niszczarka (1 sztuka)

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. WISE DISTRIBUTION SP. Z O O.ul. Grabowa 2, 40-172 KatowiceOddział Łódź ul. Siewna 15, 94-250 Łódź  cena brutto: 100,00 pkt I w kolejności

Część 4

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – Projektor (1 sztuka)

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. WISE DISTRIBUTION SP. Z O O.ul. Grabowa 2, 40-172 KatowiceOddział Łódź ul. Siewna 15, 94-250 Łódź  cena brutto: 100,00 pkt I w kolejności

Część 5

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – Ekran (1 sztuka)

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. WISE DISTRIBUTION SP. Z O O.ul. Grabowa 2, 40-172 KatowiceOddział Łódź ul. Siewna 15, 94-250 Łódź  cena brutto: 100,00 pkt I w kolejności

Część 6

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – Ekspres do kawy (1 sztuka)

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. WISE DISTRIBUTION SP. Z O O.ul. Grabowa 2, 40-172 KatowiceOddział Łódź ul. Siewna 15, 94-250 Łódź  cena brutto: 100,00 pkt I w kolejności

Część 7

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – Zestaw mebli (1 sztuka)

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. WISE DISTRIBUTION SP. Z O O.ul. Grabowa 2, 40-172 KatowiceOddział Łódź ul. Siewna 15, 94-250 Łódź  cena brutto: 100,00 pkt I w kolejności

Część 8

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – Tablica korkowa (1 sztuka)

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. WISE DISTRIBUTION SP. Z O O.ul. Grabowa 2, 40-172 KatowiceOddział Łódź ul. Siewna 15, 94-250 Łódź  cena brutto: 100,00 pkt I w kolejności

Część 9

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – Tablica suchościaralna (1 sztuka)

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. WISE DISTRIBUTION SP. Z O O.ul. Grabowa 2, 40-172 KatowiceOddział Łódź ul. Siewna 15, 94-250 Łódź  cena brutto: 100,00 pkt I w kolejności

Część 10

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – Zestaw akcesoriów biurowych (1 sztuka)

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. WISE DISTRIBUTION SP. Z O O.ul. Grabowa 2, 40-172 KatowiceOddział Łódź ul. Siewna 15, 94-250 Łódź  cena brutto: 100,00 pkt I w kolejności

Część 11

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – Zestaw zastawy stołowej (1 sztuka)

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. WISE DISTRIBUTION SP. Z O O.ul. Grabowa 2, 40-172 KatowiceOddział Łódź ul. Siewna 15, 94-250 Łódź  cena brutto: 100,00 pkt I w kolejności

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że oferta spalania wymagania dotyczące wszystkich części  określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlega odrzuceniu,

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujące podmioty:

Część 1:         WISE DISTRIBUTION SP. Z O O., ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, 
Oddział Łódź, ul. Siewna 15, 94-250 Łódź

Część 2:         WISE DISTRIBUTION SP. Z O O., ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, 
Oddział Łódź, ul. Siewna 15, 94-250 Łódź

Część 3:         WISE DISTRIBUTION SP. Z O O., ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, 
Oddział Łódź, ul. Siewna 15, 94-250 Łódź

Część 4:         WISE DISTRIBUTION SP. Z O O., ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, 
Oddział Łódź, ul. Siewna 15, 94-250 Łódź

Część 5:         WISE DISTRIBUTION SP. Z O O., ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, 
Oddział Łódź, ul. Siewna 15, 94-250 Łódź

Część 6:         WISE DISTRIBUTION SP. Z O O., ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, 
Oddział Łódź, ul. Siewna 15, 94-250 Łódź

Część 7:         WISE DISTRIBUTION SP. Z O O., ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, 
Oddział Łódź, ul. Siewna 15, 94-250 Łódź

Część 8:         WISE DISTRIBUTION SP. Z O O., ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, 
Oddział Łódź, ul. Siewna 15, 94-250 Łódź

Część 9:         WISE DISTRIBUTION SP. Z O O., ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, 
Oddział Łódź, ul. Siewna 15, 94-250 Łódź

Część 10:       WISE DISTRIBUTION SP. Z O O., ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, 
Oddział Łódź, ul. Siewna 15, 94-250 Łódź

Część 11:       WISE DISTRIBUTION SP. Z O O., ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, 
Oddział Łódź, ul. Siewna 15, 94-250 Łódź