ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych treningów

Projekt „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej informuję że do realizacji zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych treningów: Indywidualny trening zaradności życiowej;Indywidualny trening- szkoła dla rodziców, Indywidualny trening umiejętności spędzania czasu wolnego w ramachprojektu: „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ”.” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej zostały wybrane oferty: 

Część 1: Fundacja Reintegracji I Wsparcia Społecznego „Modern” Zawoja 2075

Część 2: Fundacja Reintegracji I Wsparcia Społecznego „Modern” Zawoja 2075

Część 3: Fundacja Reintegracji I Wsparcia Społecznego „Modern” Zawoja 2075

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty. 2 z 2 spełniały wymagania zapytania ofertowego. W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gops-lipnicawielka.pl Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria dotyczące poszczególnych części tj:

  • Część 1 – kryterium: cena 100pkt, 
  • Część 2 – kryterium: cena 100pkt, 
  • Część 3 – kryterium: cena 100pkt


Część 1

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.Fundacja Reintegracji I Wsparcia Społecznego „Modern” Zawoja 2075cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.ANIMALOTERAPIA Maria Osuszek Jeżówka 43A, 32-340 Wolbrom, Polskacena brutto: 93,33 pkt. II w kolejności

Część 2

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.Fundacja Reintegracji I Wsparcia Społecznego „Modern” Zawoja 2075cena brutto: 100, 00 pkt. I w kolejności
2.ANIMALOTERAPIA Maria Osuszek Jeżówka 43A, 32-340 Wolbrom, Polskacena brutto: 93,33 pkt. II  w kolejności

Część 3

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.Fundacja Reintegracji I Wsparcia Społecznego „Modern” Zawoja 2075cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.ANIMALOTERAPIA Maria Osuszek Jeżówka 43A, 32-340 Wolbrom, Polskacena brutto: 93,33 pkt. II w kolejności


Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że 2 spośród nich spełnia wszystkie wymagania dotyczące części 1, 2 oraz 3 określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujące podmioty:

Część 1: Fundacja Reintegracji I Wsparcia Społecznego „Modern” Zawoja 2075

Część 2: Fundacja Reintegracji I Wsparcia Społecznego „Modern” Zawoja 2075

Część 3: Fundacja Reintegracji I Wsparcia Społecznego „Modern” Zawoja 2075